Dołącz do projektu szkoły i przedszkola 4.0.

Wdrażając Projekt SZKOŁA 4.0 - Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji, wprowadzisz w swojej placówce najnowsze standardy edukacyjne w ramach Zintegrowanej Strategii Umiejętności i zbudujesz środowisko społeczności uczącej się.

SPOŁECZNOŚĆ

Diagnoza i wsparcie w budowaniu klimatu społecznego, poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, aktywności. Określenie mocnych i słabych stron placówki oraz niezbędnych potrzeb zmian w społeczności nauczycieli, rodziców i dzieci, w tym również przyjętych wartości, ich funkcjonowania z poszanowaniem prywatności oraz norm i zasad przyjętych w placówce.

KOMPETENCJE

Realizacja procesu badawczego w zakresie kompetencji kluczowych i potrzeb edukacyjnych uczniów, kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kadry kierowniczej (mocne strony i obszary rozwojowe). Analiza wyników edukacyjnych,
w tym m.in: egzaminów zewnętrznych, wewnętrznych oraz ewaluacja efektywnego wykorzystania posiadanych kompetencji. Ewaluacja systemu pomiarowego, dydaktycznego w zakresie jego celowości i efektywności. Wzmocnienie skuteczności procesów wspomagania nauczycieli rodziców i uczniów. 

TECHNOLOGIE

Aktywizacja lub wzmocnienie istniejących i wskazanie nowych metod, technik oraz rozwiązań dla codziennej pracy ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi cyfrowych TIK/ICT, nowoczesnych narzędzi zarządzania w oświacie, oraz dokumentacji procesów z uwzględnieniem rozwiązań chmurowych w codziennej pracy, nauczaniu zdalnym i hybrydowym.

KAMIENIE MILOWE NA ŚCIEŻCE SZKOŁY 4.0

I

Rozpoznajemy Wasze potrzeby rozwojowe we wszystkich trzech obszarach: społeczność, kompetencje i technologie.

II

Wspomagamy rozwój Waszej placówki w zakresie wynikającym z rozpoznania i diagnozy potrzeb – pomagamy Wam wdrożyć działania przygotowujące placówkę do osiągnięcia statusu SZKOŁY 4.0. Włączamy waszą społeczność do sieci SZKÓŁ 4.0 -Kuźni Liderów Współczesnej Edukacji.

III

Polega na weryfikacji zmian w rozwoju placówki we wszystkich trzech obszarach na podstawie przeprowadzonej ewaluacji.

IV

Certyfikacja Waszej placówki- RADA PROGRAMOWA SZKOŁY 4.0 wydaje decyzję w sprawie przyznania certyfikatu SZKOŁY 4.0.

MISJA

PROJEKT SZKOŁA 4.0 - Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji

"Współczesna szkoła stanęła przed wyzwaniem przygotowania edukacji i wychowania kolejnych pokoleń, które jak nigdy dotąd muszą odnaleźć się w bardzo szybko zmieniającym się świecie, rewolucyjnie rozszerzającym się natłokowi informacji oraz coraz większym wyzwaniom w budowaniu dobrych i trwałych relacji międzyludzkich." - Anna Stalmach-Tkacz Lider projektu SZKOŁA 4.0 - Kuźnia Liderów Współczesnej Edukacji

Zapraszamy Państwa, do udziału w autorskim Projekcie realizowanym przez Akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Grupę Edukacyjno-Szkoleniową SOKRATES oraz Partnerów Projektu - SZKOŁA 4.0 KUŹNIA LIDERÓW WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI.

CO NOWEGO?

SZKOŁA 4.0 – KUŹNIA LIDERÓW WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

 • 10 stycznia 2022

Zaprasza na konferencję “Rozwój polskiej szkoły na miarę XXI wieku w rękach kadry kierowniczej oświaty” Program konferencji

Zobacz
Odtwórz wideo

OGŁOSZENIE SKŁADU RADY PROGRAMOWEJ - 2022 r.

RADA PROGRAMOWA

Skuteczne wspieranie wymaga nowego podejścia i szerokiego spektrum działań. Dlatego przyjmując na siebie odpowiedzialność za proces zmian. Łączymy świat nauki, biznesu, i praktyki oświatowej oraz zapraszamy do Rady Programowej wybitnych ekspertów, firmy, dla których priorytetem jest społeczna odpowiedzialność biznesu.

Zostaw wiadomość i dowiedz się więcej o projekcie SZKOŁA 4.0


  KONTAKT

  • Telefon kontaktowy: +48 604 460 333
  • E-mail: biuro@grupasokrates.pl
  • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 14/6c

  PARTNERZY PROJEKTU SZKOŁA 4.0 – KUŹNIA LIDERÓW WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI